more_info_monthly_reporting

ניהול ומעקב דיווחים חודשיים לרשויות הדיווחים לרשויות בשנים האחרונות עברו מהפך דיגיטלי, את מרבית הדיווחים ניתן לבצע כבר היום באמצעים דיגיטליים, דרך רשת האינטרנט, דרך מערכות המייצגים (שע"מ, מייצגים לביטוח לאומי, B2B וכד' )  – קיימות תוכנות המאפשרות דיווח ישיר מהתוכנה כמובן שהדיווח עצמו לרשויות איננו סוף פסוק, משרדים נוהגים לעיתים להפריד את הדיווח מהתשלום, […]

More_info_Calls_Meetings

תיעוד שיחות ופגישות ניתן בלשונית הלקוח לעדכן את הפגישות או השיחות עם הלקוח/ה  לפתוח משימה או מטלה תוך כדי "השיחה" על מנת לבצע Follow-up  לעדכן שינויים ומידע שוטף 

More_info_Office_Reports

דוחות רוחביים ניתן להפיק דוחות על פעולות שונות במערכת רשימת משימות בחתך נושאים / לשוניות רשימת משימות בחתך עובדים / סטאטוס  הצגת כל אחת (או יותר) מהלשוניות בחתך כל תיקי הלקוחות איתור טקסט או מילות חיפוש בכל רשומות הלקוחות

More_Info_Customer_Zone

איזור אישי באזור האישי הלקוחות יכולים לבצע, בין היתר 1 למלא ולראות סטאטוס בקשות שירות מהמשרד  2 למלא ולעדכן טפסים ושאלונים 3 לעדכון פרטים אישיים 4 לעקוב אחרי משימות שבאחריותם 5 לשתף ספריות מסמכים שונים עם המשרד (תעודות, אישורים, שומות, מסמכי הנהחש וכד')  6 לעדכן אנשי קשר או רמת הרשאה 

More_Info_knowledg_Base

ניהול ושימור ידע כבר אמרו חכמנו כי ידע הוא כח וכנותני שירותים אנו מחוייבים לשמור ולשמר ידע. במשרד קטן או בינוני תחומי העיסוק רבים ומגוונים. חלק מהמשרדים מתמחים רק בתחום מסויים אך רובינו עוסקים במגוון רחב של פעולות הכוללת עשרות תחומי ידע נושאים ותתי נושאים.  כולנו מוקפים במידע בערוצים שונים  – אתרי אינטרנט מקצועיים, לשכות מקצועיות, עידכוני חקיקה, רשויות […]

More_info_Prosess_Events

תהליכים רוחביים 1 קליטת לקוח חדש (פתיחת תיקים ברשויות, קליטה ממשרד אחר וכד') 2 דוח אישי-שנתי למס הכנסה (פטורים, מורשים, בעלי שליטה וכד')  3 הצהרת הון 4 ביקורת שנתית (חברות, עמותות, אגודות וכד')  ודוחות תאגידים לצורכי מס  5 דוחות תקופתיים לרשם החברות/אגודות/עמותות 6 ביקורת שנתית (חברות, עמותות, אגודות וכד')  ודוחות תאגידים לצורכי מס  7 בדיקות […]

More_info_Tasks

ניהול משימות מהי משימה? משימה הינה אירוע עם התחלה אמצע ובשאיפה גם סוף טוב.   משימה יכולה להיות  בקשת לקוח.ה להעתק תעודת עוסק מורשה או אישור הכנסות, בירור סוגיה מקצועית, תיקון דוח מע"מ, ביטול קנס כלשהו או עריכת הסדר תשלומים מול ביטוח לאומי. בקיצור, כל ארוע יכול להיות "משימה".  יש משימות פשוטות לטיפול תוך מס' ימים ויש משימות […]

More_info_Form_System

שאלונים וטפסים מערכת השאלונים והטפסים מאפשרת למשרד לנהל את איסוף המידע באופן דיגיטלי ומתקדם באמצעות שאלונים מוכנים מראש לשימוש מידי, הלקוח.ה מזינים את המידע דרך האזור האישי והמשרד מקבל עדכונים וסטאטוסים בכל שלב למשל, ארועי סוף שנת מס?  הצהרת הון  לחץ כאן דוח שנתי לחץ כאן עוסקים פטורים  לחץ כאן החזר מס לחץ כאן תאום […]

More_Info_Reminders_and_Notification

התראות ותזכורות מובנות במערכת, בין היתר:  בעת הוספת לקוח.ה לאזור האישי  במערכת המשימות, בעת פתיחה, עידכון, החלפת אחראי.ת שלב הבא וסיום משימה במערכת השאלונים והטפסים, בעת הקצאת שאלון, עדכון או סיום מילוי שאלון. במערכת התהליכים והאוטומציה הרוחבית – לפי הגדרות ושינויים בסטאטוסים בחלק מהתזכורות מובנה מהלך של "אסקליצה" – כאשר אין תגובה או התיחסות למיילים […]

More_Info_Customer_Tabs

ניהול תיק לקוח  תיק הלקוח מאגד בתוכו את כל המידע על הלקוח: אנשי קשר ודרכי יצירת קשר  תיקים ברשויות מידע נוסף (ידנית) מידע שנאסף באמצעות פעולות אוטומציה  ועוד במקרים פשוטים, למשל רווקה שהיא גם עצמאית – אשת הקשר היא היחידה שהיא גם בעלת התיק ברשויות. במקרים מורכבים יותר, למשל בני זוג, שיש בבעלותם חברה בע"מ […]