CustomerLinksAndGuides

שאלות ותשובות – משרדים נוהל הטמעה/קובץ לקוחות שאלות ותשובות – לקוחות סרטוני הדרכה מתחברים ל WhatsApp? טבלאות מערכת להורדת טבלת רכב להורדת טבלת עובדים ניתן לשלב את הטבלאות בלשוניות הנהלת חשבונות או שכר

office_after_reg

תודה על הרישום למערכת אנו ניצור קשר במהלך יום העסקים הקרוב  לאחר אימות הפרטים נשלח שם המשתמש.ת וסיסמת כניסה למערכת ניתן להכיר בינתיים את המסכים העיקריים לעבודה נכונה לחיצה כאן – איך מתחילים? אם לא מתאים כרגע.. אפשר ללכת לשתות קפה.. או תה 🙂

Customer_wellcome_CustSupport

האיזור האישי שמחים שהגעת – מהו האזור האישי? האזור האישי הינו למעשה הקשר הדיגיטלי הישיר שלך עם המשרד, באמצעות האזור האישי ניתן לקבל מידע ולעקוב אחר פעולות שונות המבוצעות במשרד.  מה ניתן לבצע באזור האישי? למלא בקשת שירות מהמשרד  לעדכן טפסים ושאלונים לעדכן משימות שהתקבלו מהמשרד לעדכון פרטים אישיים לאתר מסמכים שונים / תעודות ואישורים […]

QA_Office

שאלות ותשובות משרדים/ מייצגים שאלות ותשובות משרדים / מייצגים מה בעצם המערכת עושה? המערכת מנהלת באופן מקיף את המידע על הלקוחות, תהליכי העבודה וצוות העובדים. אני משרד קטן, עובד לבד – זה מתאים לי? למה לא? אפשר להתחיל בקטן ולצמוח איתנו, המערכת מתאימה לכל סוגי המשרדים. יש לי היום כל מני מערכות ניהול במשרד – […]

Misrad_wellcome_Support

אז איך מתחילים? בשלב ראשון נכנסים למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא שהתקבל במייל הרישום (שם השולח Doctome) הוספת צוות המשרד 1 תפריט ← הוספת משתמשים ← הוספת עובדי המשרד 2 כל עובד.ת מצוות המשרד מקבלים מייל אישי עם שם משתמש וסיסמא 3 עדכון הרשאות במערכת הגדרות > הרשאות למשתמשים (אפשר גם בהמשך) הקמת לקוחות המשרד […]

QA_End_Users

שאלות ותשובות לקוחות אזור אישי מי יכול להיכנס לאזור האישי שלי ?  כל מי שקיבל הרשאה לכך מהמשרד או ממך. האם אפשר להיכנס לאזור האישי מהטלפון הנייד?  בהחלט אפשר. אבל לפעולות מורכבות כמו מילוי טפסים או שאלונים מומלץ ונח יותר במסך גדול. בקשות שירות איפה מבקשים בקשת שירות מהמשרד? בעמוד הבית באזור האישי – יש […]