כרטיס האשראי ו/או הפרטים שהוזנו לא אושרו ע"י חברת האשראי

ניתן לנסות בשנית - תיקון פרטים או כרטיס נוסף