תיק לקוח/ה מקיף - לשוניות לפי נושאים

בכל לשונית ניתן לתעד פירטי מידע שונים, מלל חופשי, שדות יעודיים או נתוני קבע, ניתן לתעד את שם העובד/ת שעידכנו את המידע וכמובן ניתן לחפש ולאחזר כל נתון בדוחות הרוחביים

תיק לקוח/ה - לשונית הגדרות

בלשונית האחרונה הגדרות  – ניתן להגדיר את המאפיינים לכל תיק לקוח/ה במשרד 

  1. שיוך ישויות משפטיות שונות בתיק (יחידים או תאגידים)
  2. פרטים אישיים – תאריכי לידה, תעודות זהות, תאריכי התאגדות וכד'.
  3. מספרי התיקים ברשויות – מס' עוסק, מס' תיק מ"ה, מס' ניכויים , מספר ח.פ/ע.ר. שותפות וכד' 
  4. סטאטוס תיק בכל מערך מס – לצורך דוחות ודיווחים שנתיים

אין הגבלה לכמות הישויות שניתן להוסיף לכל תיק לקוח/ה

ניתן להקים ולעדכן את כל הלקוחות וההגדרות באמצעות העלאת קובץ אקסל יעודי למערכת

במבט מהיר ניתן להבין היכן קיים מידע (כחול)
היכן קיימת משימה (צבעים אחרים)