האיזור האישי

שמחים שהגעת - מהו האזור האישי?

האזור האישי הינו למעשה הקשר הדיגיטלי הישיר שלך עם המשרד, באמצעות האזור האישי ניתן לקבל מידע ולעקוב אחר פעולות שונות המבוצעות במשרד. 

מה ניתן לבצע באזור האישי?

למלא בקשת שירות מהמשרד 
לעדכן טפסים ושאלונים
לעדכן משימות שהתקבלו מהמשרד
לעדכון פרטים אישיים
לאתר מסמכים שונים / תעודות ואישורים (יעלה בקרוב)
להוסיף אנשי קשר או רמת הרשאה 

איך מתחילים?

נכנסים למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא המופיעים במייל הרישום למערכת Doctome