מסך תיק לקוח/ה מחולק לנושאים שונים

צבע שונה לכל לשונית בהתאם לסטאטוס