שאלונים וטפסים

מערכת השאלונים והטפסים מאפשרת למשרד לנהל את איסוף המידע באופן דיגיטלי ומתקדם באמצעות שאלונים מוכנים מראש לשימוש מידי, הלקוח.ה מזינים את המידע דרך האזור האישי והמשרד מקבל עדכונים וסטאטוסים בכל שלב

למשל, ארועי סוף שנת מס? 

הצהרת הון 

דוח שנתי

עוסקים פטורים 

החזר מס

תאום מס

המשרד מכין משכורות ללקוחות? 

הודעה ראשונית על תחילת העסקה

לחץ כאן ←
שאלון למעסיק לתחילת העסקה

לחץ כאן ←
הודעת מעסיק על סיום העסקה

לחץ כאן ←