ניהול חיובים וגביה

מערכת Doctome  תומכת במספר תוכנות הקיימות בשוק לניהול החיובים ההגביה בשימוש המשרד 

לחילופין ניתן יהיה להשתמש במערכת הפנימית שלנו (בפיתוח) 

הגדרות מערכת החיובים והגביה

שלב א' – יצירת קשר עם התמיכה להגדרה ראשונית ועדכון ממשקי API למערכת

שלב ב' – הגדרת המערכות בשימוש ותאריכי שליפת הנתונים לפי מדיניות המשרד

שלב ג' – קישור כל לקוח משלם בלשונית ההגדרות

דוחות חיובים וגביה

דוחות הגביה מופיעים במקומות שונים על מנת לאפשר למשתמש גישה מלאה

בתיק הלקוח.ה / שכר טרחה

שליפת כל החיובים ומסמכי הגביה שהופקו ללקוח.ה פרטני וסיכום שנתי

דוחות רוחביים

דוחות לפי לקוחות לפי חובות וחיובים פתוחים דוחות גביה