מעקב אחר שיחות או פגישות

*  ניתן בלשונית הלקוח לעדכן את הפגישות או השיחות עם הלקוח/ה 

*  לפתוח משימה או מטלה תוך כדי "השיחה" על מנת לבצע Follow-up 

* לעדכן שינויים ומידע שוטף 

ועוד.