איזור אישי

באזור האישי הלקוחות יכולים לבצע, בין היתר

1
למלא ולראות סטאטוס בקשות שירות מהמשרד 
2
למלא ולעדכן טפסים ושאלונים
3
לעדכון פרטים אישיים
4
לעקוב אחרי משימות שבאחריותם
5
לשתף ספריות מסמכים שונים עם המשרד (תעודות, אישורים, שומות, מסמכי הנהחש וכד') 
6
לעדכן אנשי קשר או רמת הרשאה