דוחות רוחביים

ניתן להפיק דוחות על פעולות שונות במערכת

רשימת משימות בחתך נושאים / לשוניות
רשימת משימות בחתך עובדים / סטאטוס 
הצגת כל אחת (או יותר) מהלשוניות בחתך כל תיקי הלקוחות
איתור טקסט או מילות חיפוש בכל רשומות הלקוחות