דוחות רוחביים למשרד

ניתן להפיק דוחות על פעולות שונות במערכת, 

רשימת משימות בחתך נושאים / לשוניות

רשימת משימות בחתך עובדים / סטאטוס 

הצגת כל אחת (או יותר) מהלשוניות בחתך כל תיקי הלקוחות

איתור טקסט או מילות חיפוש בכל רשומות הלקוחות

ועוד