רישום למערכת

הרישום הינו למסלול 30 יום התנסות – ללא פרטי אשראי וללא מחוייבות –

לאחר אימות הנתונים יתקבל מייל חוזר הכולל שם המשתמש.ת וסיסמא

בהמשך ניתן לעדכן שותפים נוספים עובדים ולקוחות