תוכנית עבודה משרדית

תהליכים - משימות - צוות

אחד האתגרים בניהול משרד הינו בנית ביצוע ומעקב אחר תוכנית העבודה לכל משרדים

מהות המקצוע - הרובד המקצועי

מדוע אנחנו מבצעים פעולה מסוימת?
כי
1. הוראות החוק / הנחיות מקצועיות
2. זה הדבר הנכון לטובת ללקוח.ה
3. ניסיון מקצועי

תוכנית העבודה

שילוב כל תהליכי העבודה מהווים הלכה למעשה שיקוף של תוכנית העבודה המשרדית - מה אנחנו מבצעים?

משימות

מי מבצע מה?

שאלונים-טפסים

איך אנחנו מבצעים?

איך זה עובד?

בכל קישור של תהליך נקבע את יעד הסיום - ולמעשה כך נקבעת תוכנית העבודה

בחירה של תהליכים - שיוך תהליך ללקוח.ה

בחירה של תהליכים - שיוך תהליך ללקוח.ה

שלב א'
קישור עובדים ומשימות לכל תהליך

קישור עובדים ומשימות לכל תהליך

שלב ב'
הפקת דוחות ניהוליים במכלול חתכים

הפקת דוחות ניהוליים במכלול חתכים

שלב ג'

במערכת Doctome ניתן לנהל את תוכנית העבודה המשרדית