מבנה התוכניות והחיוב מאפשר גמישות מירבית והתאמה אישית לכל משרד

גדלה מצבת העובדים ?  – ניתן להוסיף רישיון שימוש למשרד בהתאם
גדלה כמות הלקוחות ?  ניתן להגדיל בחבילה נוספת 
השתנת כמות הלקוחות בעלי אזור אישי ?  ניתן לשנות בהתאם

אין צורך לפנות לשירות או לתמיכה – הכל מבוצע ישירות במערכת על ידי המשתמש (בד"כ בעלי המשרד)

החיוב מבוצע פעם בחודש לפי כל הפעולות שבוצעו במהלך החודש (ברמה יומית) – בסוף החודש יתקבל חיוב עם פירוט כל הפעולות שבוצעו ושורת הסיכום