מסלולים ועלויות

מבנה התוכניות והחיוב מאפשר גמישות והתאמה אישית לכל משרד

גדלה כמות הלקוחות? גידול בצוות המשרד? יותר ויותר  לקוחות  נכנסים לאזור האישי?

אין צורך לפנות לשירות או לתמיכה – הכל מבוצע ישירות במערכת על ידי המשתמש המורשה לכך

החיוב מבוצע פעם בחודש לפי כל הפעולות שבוצעו במהלך החודש (ברמה יומית) 

בסוף כל תקופה מבוצע חיוב הכולל פירוט הפעולות שבוצעו