אז איך מתחילים?

בשלב ראשון נכנסים למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא שהתקבל במייל הרישום (שם השולח Doctome)

הוספת צוות המשרד

1
תפריט ← הוספת משתמשים ← הוספת עובדי המשרד
2
כל עובד.ת מצוות המשרד מקבלים מייל אישי עם שם משתמש וסיסמא
3
עדכון הרשאות במערכת הגדרות > הרשאות למשתמשים (אפשר גם בהמשך)

הקמת לקוחות המשרד

מעמוד הבית בלחיצת הכפתור הוספת לקוח.ה

ניתן להעלות את כל הלקוחות באופן מרוכז באמצעות גליון EXCEL 
(יש ליצור קשר עם התמיכה) 

בתפריט ← הוספת לקוחות

Office_Support2

עדכון פרטי הלקוח.ה ואנשי קשר

עדכון "ישויות" - יחידים ותאגידים - בלשונית ההגדרות

פרטים אישיים, מצב משפחתי, יחידים, תאגידים, מספרי רישום, סוג תיק מע"מ, מ"ה וכד'

כפתור עזרה

בכל מסך למעלה בצד שמאל – קיים כפתור עזרה למסך

תמיכה ושירות

WhatsApp תמיכה

שיתוף מסך

דואר אלקטרוני

זהו זה!

אפשר להתחיל לעבוד עם המערכת, לעדכן מידע, להוסיף תהליכים, לקשר משימות, לשלוח שאלונים, טפסים ועוד ועוד