בתקופת השקת המערכת החל מ 1.11.2021 ועד ל 31.1.2022  תינתן הנחה של 25% מהעלות החודשית