שאלון שניתן לבנות לפי כל פרמטר - הכולל חתימה של הלקוח בחלק התחתון